آویز چوبی عشق – دو قلب

 

آویز چوبی عشق – دو قلب

آویز چوبی عشق - دو قلب 01

آویز چوبی عشق - دو قلب 02

آویز چوبی عشق - دو قلب 03

آویز چوبی عشق - دو قلب 04

 

توضیحات:

زمینه این آویز از جنس چوب روسی می باشد که به وسیله شاپان رنگ آمیزی شده است. قطعاتی که بر روی زمینه نصب شده اند از جنس رزین پلی استر می باشند و همچنین جای قلاب و رشته های آویزان پایین این آویز از جنس چرم جیر رنگی هستند. اندازه این آویز ۱۰ در ۱۰ و به ضخامت یک سانتی متر می باشد.

 

 

 

 

آویز چوبی عشق – دو خطی

 

آویز چوبی عشق – دو خطی

آویز چوبی عشق - دو خطی 01

 

آویز چوبی عشق - دو خطی 02

توضیحات:

زمینه این آویز از جنس چوب روسی می باشد که به وسیله شاپان رنگ آمیزی شده است. قطعاتی که بر روی زمینه نصب شده اند از جنس رزین پلی استر می باشند و همچنین جای قلاب و رشته های آویزان پایین این آویز از جنس چرم جیر رنگی هستند. اندازه این آویز ۱۰ در ۱۰ و به ضخامت یک سانتی متر می باشد.

 

آویز چوبی عشق – ایکس اُ

 

آویز چوبی عشق – ایکس اُ

آویز چوبی عشق - ایکس او 02

آویز چوبی عشق - ایکس او 01

توضیحات:

زمینه این آویز از جنس چوب روسی می باشد که به وسیله شاپان رنگ آمیزی شده است. قطعاتی که بر روی زمینه نصب شده اند از جنس رزین پلی استر می باشند و همچنین جای قلاب و رشته های آویزان پایین این آویز از جنس چرم جیر رنگی هستند. اندازه این آویز ۱۰ در ۱۰ و به ضخامت یک سانتی متر می باشد.

تعریف ایکس اُ:

در فرهنگ کشورهای غربی، “ایکس” نشانه در آغوش کشیدن و “اُ” نشانه بوسیدن است.

 

آویز چوبی عشق – پیچشی سه

 

آویز چوبی عشق – پیچشی سه

آویز چوبی عشق - پیچشی 3

توضیحات:

زمینه این آویز از جنس چوب روسی می باشد که به وسیله شاپان رنگ آمیزی شده است. قطعاتی که بر روی زمینه نصب شده اند از جنس رزین پلی استر می باشند و همچنین جای قلاب و رشته های آویزان پایین این آویز از جنس چرم جیر رنگی هستند. اندازه این آویز ۱۰ در ۱۰ و به ضخامت یک سانتی متر می باشد.

 

آویز چوبی عشق – پیچشی دو

 

آویز چوبی عشق – پیچشی دو

آویز چوبی عشق - پیچشی 2 01

 

آویز چوبی عشق - پیچشی 2 02

توضیحات:

زمینه این آویز از جنس چوب روسی می باشد که به وسیله شاپان رنگ آمیزی شده است. قطعاتی که بر روی زمینه نصب شده اند از جنس رزین پلی استر می باشند و همچنین جای قلاب و رشته های آویزان پایین این آویز از جنس چرم جیر رنگی هستند. اندازه این آویز ۱۰ در ۱۰ و به ضخامت یک سانتی متر می باشد.

 

آویز چوبی عشق – پیچشی یک

 

آویز چوبی عشق – پیچشی یک

آویز چوبی عشق - پیچشی 1 02

آویز چوبی عشق - پیچشی 1 01

توضیحات:

ززمینه این آویز از جنس چوب روسی می باشد که به وسیله شاپان رنگ آمیزی شده است. قطعاتی که بر روی زمینه نصب شده اند از جنس رزین پلی استر می باشند و همچنین جای قلاب و رشته های آویزان پایین این آویز از جنس چرم جیر رنگی هستند. اندازه این آویز ۱۰ در ۱۰ و به ضخامت یک سانتی متر می باشد.

logo-samandehi
Free counters!